Vart tar kvinnorna vägen? Uttalande från Unizons kongress 2022

27:e apr 2022

Lördagen den 23:e april har Unizon haft kongress i Skövde. Runt 130 engagerade på Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse.

Unizon är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ingen annan del av välfärden drivs i så stor utsträckning av icke-vinstdrivande aktörer som kvinnofrid och barnfrid. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor och barns bästa, oavsett vad.

För att kvinnor och barn ska kunna starta ett nytt liv fritt från våld behöver de stöd och skydd på en plats med medmänsklighet och där kunskap om mäns våld är hög. Den platsen finns på Unizons jourer. Samhället måste garantera trygghet och säkerhet för kvinnor som tar det livsavgörande beslutet att lämna en våldsam man och socialtjänsten måste underlätta processen och bevilja avgiftsfritt skyddat boende där det finns stöd och kompetens om våld. Unizon ser med stark oro på hur nålsögat för att få skyddat boende minskat dramatiskt när vi genom kvinnorna och barnen vet att behovet är så stort. Vart tar kvinnorna vägen?

Hittills under 2022 har media rapporterat om upp till 15 kvinnor som mördats, vi vet ännu inte hur många som försökt lämna innan de mördades men vår kunskap om mäns våld mot kvinnor är idag omfattande. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor som rapporteras till polisen ökar. Kvinnor gör det som samhället kräver av dem, de lämnar, de polisanmäler, de gömmer sig - och samhället sviker gång på gång.

Unizons jourers stödkontakter ökar för varje år, sedan 2017 har stödkontaktstillfällen ökat med 50 procent. Samtidigt ser vi att antalet dygn som kvinnor i snitt beviljas skyddat boende av socialtjänsten minskar, flera av Unizons jourer larmar om minskad beläggning och minskade förfrågningar. De flesta är i teorin överens om att samhället måste förenkla för kvinnor som tar det modiga beslutet att lämna en våldsam man. Hur är det då möjligt att utvecklingen i landets kommuner går åt motsatt håll?

Det är inte värdigt att platser på kvinnojourer, med stöd och medmänsklighet, står tomma när vi vet att så många kvinnor och barn lever med våld och hot varje dag. Unizons kongress uppmanar landets kommuner: bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas, idéburna, ickevinstdrivande skyddade boenden! Vi kan och vill bidra till att öppna världen för kvinnor och barn. Låt oss göra det.

 

Unizons kongress 2022

Skövde 2022-04-23

Unizons styrelse består från den 23 april 2022 av:

Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp

Mikael Gustafsson, vice ordförande, Kvinno- och tjejjouren Pax, Nynäshamn

Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan, Skövde, ledamot

Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg, ledamot

Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren Höganäs, ledamot

Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå, ledamot

Camilla Skyttman, Kraftbyrån, Huddinge, ledamot

Marie Unander-Scharin, Kvinnojouren Sigtuna, ledamot

Margaretha Olofsson, Kvinno- och tjejjouren Mira, Nyköping, kassör

 

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se

 

Presskontakt

Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92