Öppna ögon

30:e mar 2015

Metod för att främja integration och förebygga våld genom kunskapsbaserade samtal med föräldrar.

Metod för att främja integration och förebygga våld genom kunskapsbaserade samtal med föräldrar. 

Öppna ögon består av en forskningsbaserad modell för hur metoden ska implementeras, en utbildning för yrkesverksamma och ett bildmaterial. 

Vad är Öppna ögon? 

Genom ökad kunskap hos yrkesverksamma och bättre samtal mellan föräldrar och yrkesverksamma kan Öppna ögon  
- främja integration 
- förebygga våld (hedersrelaterat våld och mäns och killars våld)
- öka trygghet och delaktighet (i familjen och i samhället) för barn och unga
- minska risken för radikalisering bland killar

Utgångspunkter för Öppna ögon

- att se till både samhällsstruktur och individer. 
- hjälp till självhjälp (empowerment) 
- barnperspektiv
- kunskap om genus, makt och våld

Metoden utgår från en vision om full tillgång till mänskliga rättigheter, ökad jämställdhet och minskat våld. 

Målgrupp

Öppna ögon riktar sig framför allt till förskolepedagoger och lärare från förskoleklass till årskurs tre. Även andra pedagoger, inom t.ex. SFI eller högstadiet, samt verksamma inom socialtjänst, MVC, BCV och verksamheter för nyanlända, kan använda metoden. Metoden bygger på att förskolechefer, rektorer och förvaltningschefer är involverade och allra helst deltar i delar av utbildningen. ÖPPNA ÖGON BESTÅR AV 

Modell

För att metoden ska fungera krävs en långsiktighet och en struktur för implementering. När struktur och plan finns på plats genomförs fem heldagsutbildningar för pedagoger och två heldagar för chefer. 
Utbildningen innehåller pass om bemötande, integration, barns identitetsutveckling, olika norm- och värdegrundssystem, mänskliga rättigheter, makt och motstånd, samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

Material 

Materialet består av bildmaterialet (Öppna ögon-bilder) och en handledning. 

Utvärdering

Öppna ögon

1.7MB