Unizons våldspreventionsguide

21:e feb 2017

Unizons jourer har arbetat förebyggande mot mäns våld sedan förbundet bildades för över 20 år sedan. Genom att hantera konsekvenserna av mäns våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram. Tillsammans med sju Unizonjourer med spjutpetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide, med tips på hur jourer kan arbeta förebyggande mot mäns och killars våld.

 

– Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos våra jourer. Med den här guiden vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med våra jourer, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Stöd, kontakt och samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer, myndigheter och organisationer är avgörande nycklar i det långsiktiga våldsförebyggande arbetet. Jourerna har kunskap om mäns våld och är experter på att stötta.

– När man börjar arbeta våldsförbyggande blir mer våld synligt och fler behöver stöd och hjälp, det är avgörande att stödfunktioner finns på plats i det våldsförebyggande arbetet och jourernas roll som stödverksamhet är oumbärlig här, säger Olga Persson.

I Våldspreventionsguiden har vi sammanställt riktlinjer, metoder, lokala tips och trix från våra jourer och en materialguide att inspireras av. Vi visar även hur du kan ta stöd av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Istanbulkonventionen, i arbetet.

Läs hela Våldspreventionsguiden

Förebygg våld

2.3MB