För dig som är kvinna

Vad är våld? Vilket stöd har jag rätt till? Här kan du läsa mer om olika former av våld, ställa frågor i frågelådan och göra tester.

Ditt stöd när du behöver det

Här hittar du kontakt till Unizons jourer över hela landet. Vi stöttar, lyssnar och tror dig. Stödet är gratis och du behöver inte berätta vem du är. Vi finns här.

Hitta stöd

Om jourerna

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i hela landet. Här kan du läsa mer om jourerna.

Våra jourer

Jämställdhet och våld

Hur hänger arbetet för jämställdhet ihop med arbetet mot mäns och killars våld? Här kan du läsa mer!

Jämställdhet och feminism