Vad är våld?

Vad räknas som våld? Vilket stöd har jag rätt till? Vad gör en kvinnojour? Hur ska jag göra om jag är orolig för en vän? Läs mer i vår guide här.