MVP och Agera Tillsammans

MVP står för Mentorer i Våldsprevention och är ett metodmaterial som går ut på att förebygga killars och mäns våld genom en åskådaransats. Metodmaterialet kommer ursprungligen från USA men är översatt till en svenskkontext av organisationen MÄN. MVP riktar sig till högstadie- och gymnasieelever. MÄN har även tagit fram metodmaterialet Agera Tillsammans som bygger på samma utgångspunkter men riktar sig till mellanstadieelever. 

Ska din skola starta upp ett våldspreventivt arbete med metoderna Mentorer i Våldsprevention eller Agera Tillsammans? Våra anställda är utbildade i både MVP och Agera Tillsammans och kan bokas som ett komplement till ordinarie personal.

Kontakta mig för mer information!

Sofia

Liedberg

Verksamhetschef