Workshops för ungdomar

Vi erbjuder våldsförebyggande arbete i form av workshops och gruppass riktade mot unga.

Våra workshops:

1. Genus och ideal
2. Våld kopplat till genus
3. Sex och samtycke
4. Porr                                    
Workshop 1 och 2 ges tillsammans.

Våra gruppass:

Genus, våld, sex och samtycke, kroppen, porr, sociala medier, vänskap, kärlek och psykisk ohälsa.

Praktisk information:

  • Varje workshop/gruppass ligger på ca 1 timme
  • Gruppassen kan bokas flera i följd eller separata
  • De är främst riktade till högstadie- och gymnasieelever

 

Båda anställda är även utbildade i MVP och Sofia Liedberg är också utbildad i VIP. Läs mer om det nedan. 

VIP-grupper

Läs mer om våldspreventionsmetoden VIP som riktas till personer med en eller flera funktionsnedsättningar.

MVP och Agera Tillsammans

Läs mer om våldspreventionsmetoderna MVP och Agera Tillsammans.

MVP och Agera Tillsammans