Vill du bli vår nya samarbetspartner?

Att bli vår samarbetspartner är att engagera sig lite mer!

Ungdomsjouren Fria är alltid öppen för nya spännande samarbeten. Som en samarbetspartner till Ungdomsjouren Fria kan du vara med och engagera dig på tre sätt:

1. Erbjuda praktiskt stöd - Lokaler, mat, godis/dricka eller annat material tex. kontorsmaterial eller pyssel. 

2. Arrangera aktiviteter tillsammans med jouren - tex lovaktiviteter riktat mot unga

3. Erbjuda tjänster - tex ta fram material, trycksaker, erbjuda marknadsföring eller annonsplatser. 

Vi tecknar då ett samarbetsavtal där det tydligt samgår vad vardera part ska bidra med och i vilken form. 

Kontakta mig!

Sofia

Liedberg

Verksamhetschef