Nyhetsbrev april 2024

16:e apr 2024

Som vi berättade i det senaste nyhetsbrevet påverkas vi av lagändringarna kring placeringar i skyddat boende. I korthet innebär det att skyddat boende nu räknas som en tillståndspliktig verksamhet och vi behöver därför ansöka om ett tillstånd hos IVO för att kunna ta emot placeringar från socialtjänsten. Vi anställda och styrelsen arbetar nu med att förbereda oss inför den ansökan som ska skrivas. Vi har dock arbetat systematiskt med vårt kvalitetsarbete i flera år och känner oss bra rustade för att möta kraven som ställs på skyddade boenden! 

Utöver arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete har vi i år också fått beviljat pengar för informationsspridning av kvinno- och tjejjourens arbete. I vår har både anställda och ideella föreläst på skolor och arbetsplatser om de olika delarna av jouren, olika våldstyper, förebyggande arbete, pornografi och samtycke. Vi är jätteglada över att efterfrågan är så stor och att föreläsningarna uppskattas! I sommar hoppas vi också på att kunna synas på olika festivaler som anordnas i kommunen – men för att lyckas med det behöver vi hjälp från våra ideella jourkvinnor och jourtjejer så vi hoppas att ni är många som vill hjälpa till i sommar <3 

Män för kvinnofrid anordnade nu i april en välgörenhetskonsert med fantastiska Context. Inför en fullsatt Nordanåteater fick vi ta emot en gåva på 300 000 kr! Tusen tack till alla som bidragit!!

Avslutningsvis vill vi också tacka för ett bra årsmöte! Vi är tacksamma för inkomna motioner och en bra uppslutning av medlemmarna. Vi fick tacka avgående ledamöter för deras arbete och välkomna både nya och nygamla ledamöter in i en utökad styrelse som nu består av sju engagerade och kunniga kvinnor. Styrelsen hälsar att medlemmar alltid är välkomna att vända sig till styrelsen med frågor och att de nås enklast via mailadress guldstadensstyrelse@gmail.com.