Lite mer om oss

Guldstadens kvinnojour & tjejjour är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi arbetar för att förändra de mönster som ligger bakom mäns och killars överordning och för ett samhälle där tjejer och killar värderas lika högt. Vi vill stärka alla tjejer och kvinnor i samhället genom direkta stödinsatser och våldspreventivt arbete.

Guldstadens kvinnojour har sedan 2007 bedrivit verksamhet i Skellefteå. Med ett skyddat boende och stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor har många så väl lokalt som nationellt tagit del av det stöd vi kan erbjuda. År 2014 uppkom idén från personer att starta en tjejjour i Skellefteå. En jour som sedan blev systerorganisation till Guldstadens kvinnojour. En jour med fokus på förebyggande insatser direkt kopplat till kvinnojourens arbete ‐ eftersom att unga tjejer aldrig ska behöva hamna där.


Mäns våld mot kvinnor och barn är världen över ett av våra största jämställdhetsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år och vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Mörkertalet är också stort. Vi på Guldstadens kvinno‐ och tjejjour arbetar aktivt för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och barn. Vi arbetar med opinionsbildning och utbildning både för vuxna och unga främst genom våra skyddade boenden och chattar samt genom utåtriktat arbete.

På de respektive jourernas sida här på hemsidan kan du läsa mer om vad vi gör, hur du kan stötta oss eller hur du blir medlem. 

Men du kan också ta en snabb-kik här nedanför  - 

 

 

Vår främsta uppgift är att bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Vi vill stärka alla tjejer och kvinnor i samhället genom direkta stödinsatser och våldspreventivt arbete.

 • Vi har ett akut skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras eventuella barn.
 • Vi erbjuder stöd och rådgivning både per telefon och personlig kontakt.
 • Vi arbetar för ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor och barn.
 • Vi arbetar i feministisk anda för en förändring av kvinnors livssituation genom att synliggöra och motverka mäns våld mot kvinnor.
 • Vi arbetar för att stärka kvinnors och tjejers självkänsla och självförtroende.
 • Vi är ingen myndighet, vi för ingen journal och kvinnor kan vara anonyma hos oss.
 • Vi stödjer kvinnor utan krav och krångel.
 • Vi erbjuder också stöd och rådgivning till anhöriga.
 • Vi anställda och de ideellt arbetande jourkvinnorna skriver under ett tystnadslöfte.
 • Vi hjälper kvinnorna med det praktiska och även när det gäller kontakt med myndigheter.
 • Vi stödjer kvinnorna i deras eventuella möte med polis och socialtjänst och även i rättegångar.
 • Vi arbetar förebyggande och är på skolor och arbetsplatser och informerar om ”Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer”.
 • Vi deltar i föreläsningar och seminarier för att hela tiden utöka våra kunskaper.
  All rådgivning är kostnadsfri!!

Alla som är och blir engagerade i tjejjouren kan vara tjejer, ickebinära och transpersoner och vi finns främst för tjejer, ickebinära och transpersoner. Du ska vara minst 20 år för att kunna engagera dig i Guldstadens tjejjour.

Den huvudsakliga sysselsättning vi har för vår målgrupp är chattverksamheten som är aktiv en till två gånger i veckan, samt vårt utåtriktade arbete som sker med jämna mellanrum. Det utåtriktade arbetet består av föreläsningar/workshops på framförallt skolor och fritidsgårdar i Skellefteå kommun. Tjejjouren har även varit aktiva och synliga under Trästockfestivalen, Stadsfesten, Kärleken är fri och andra evenemang. 

Vad tjejjouren arbetar för

Guldstadens tjejjour vilar på en feministisk grund med en förståelse för sambandet mellan kön, maktstrukturer och våld. För oss innebär feminism att alla tjejer och kvinnor, i likhet med alla människor oavsett kön, föds till att dela samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter, i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar för att förändra de mönster som ligger bakom mäns och killars överordning och för ett samhälle där tjejer och killar värderas lika högt, fritt från sexualiserat våld, maktobalans och snedfördelningar mellan könen.

Ett öppet och välkomnande klimat

Guldstadens tjejjour strävar efter att vara en förening med låg tröskel och högt i tak där alla ska både få och ge plats och kunna ta del i utbytet av kunskap och erfarenheter. Vi jobbar med ett öppet klimat i diskussion, organisation och utåtriktat arbete. Att visa på, och skapa utrymme för systerskap i vårt utåtriktade arbete är av stor betydelse. Systerskap handlar om samhörighet, gemenskap och ömsesidig respekt samt acceptans för olikheter tjejer och kvinnor emellan.