Bli medlem

Vi är alltid i ett stort behov av medlemmar, och ser fram emot att välkomna dig till vår förening! Generellt gäller att du som vill bli medlem ska stå bakom föreningens värdegrund, vara 18 år gammal samt att du betalar årsavgift om 200 kr/år. Studenter och pensionärer betalar 100 kr/år. Bankgironummer 5592-3791. Märk betalningen med medlemsavgift samt namn och mejladress. Genom att betala medlemsavgiften samtycker du även till vår Integritetspolicy som du kan läsa här till vänster.

Ideologi och värdegrund:
Guldstadens Kvinnojour är en ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningens främsta uppgift är att bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Föreningen har även till uppgift att stärka unga tjejer i samhället genom både direkta stödinsatser och våldspreventivt arbete. Vårt arbete sker utifrån:
- ett kvinno- och barnperspektiv
- respekt för alla människors lika värde
- insikten om normen att män är överordnade kvinnor
- insikten om att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot barn, är det yttersta uttrycket för det ojämnställda samhälle vi lever i
- ett särskilt fokus på frågor som rör kvinnors, tjejers och barns rätt till frihet från våld och förtryck
- viljan att sprida information om kvinnojourens kunskaper, arbete och erfarenheter
- viljan att synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering av frågor som rör mäns våld mot kvinnor och barn
- deltagande i den offentliga debatten för förändring av attityder och värderingar i synen på kvinnor och barn som är utsatta för våld.

Det är bara kvinnor som kan bli aktiva medlemmar/jourkvinnor och jourtjejer hos oss.
Män som vill hjälpa till kan bli stödmedlemmar och ambassadörer för föreningen. Som ambassadör kan du gå vår grundutbildning, sprida kunskap vidare och lyfta att vi finns och vad vi gör <3.

 

Som medlem får du;

Tillhöra en aktiv förening som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och mot våld i nära relation. En förening som brinner för att uppnå det sjätte jämnställhetsmålet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. En förening som ser människan och som orkar gå bredvid för att stötta och hjälpa till att se att det finns en möjlighet att bygga upp sig själv igen, och att läka från våldets konsekvenser.

Som medlem får de några gånger om år en uppdatering från verksamheten, du blir också inbjuden till årsmöte i mars månad. Du kan också få inbjudningar och tips på föreläsningar och annat viktigt inom detta viktiga område.

Alla som vill bidra kan skänka en gåva till vårt bankgiro och märka betalningen med ”Gåva”. Skicka ett mail med namn och adress för att få ett tackkort. Se under fliken stöd oss.

OBS! Det är jätteviktigt att alla som vill bli medlemmar skriver in sina aktuella kontaktuppgifter, detta för att vi ska kunna nå ut med information eller inbjudningar

  

I vår organisation finns det möjlighet för dig som är intresserad att bli antingen jourtjej- eller jourkvinna på ideell basis. Hela verksamheten bygger sig stark med hjälp av ideella krafter, utan dessa = ingen förening!

I dagsläget så är medlemsgrupperna i väldigt blandade åldrar. Det viktigaste är att den verksamhet som du gärna vill hjälpa till i, genomför uppgifter som du känner dig bekväm och engagerad i. Du kan läsa mer om respektive verksamhet på Guldstadens kvinnojour och Guldstadens tjejjour. 

 

Om du känner att du vill vara medlem och hjälpa till lite mer kan du t ex anordna en loppis och skänka en liten del av förtjänsten till vår verksamhet eller uppmana andra att skänka saker i vårt namn till pingstkyrkans secondhandbutik.  Du kan följa oss på sociala medier och dela vidare våra inlägg, så vi når fler. Du kan hjälpa oss att hjälpa kvinnor och barn genom att hålla utkik i sociala medier efter om vi behöver något speciellt som du kan hjälpa oss med <3.

 

 

Jourtjej

Vad du kan delta i

Huvudverksamheten i tjejjouren är vår chatt som är öppen för stödsökande varje onsdagkväll. Som jourtjej deltar du och skriver med de stödsökande. Utåtriktade aktiviteter så som besök på skolor, fritidsgårdar och festivaler genomförs under året där du som jourtjej kan delta. Utbildningar, workshops, jourträffar och annat sker också kontinuerligt för fortbildning och umgänge jourtjejer emellan.

Mer om jourtjej här

Jourkvinna

Vad du kan hjälpa till med

Huvudverksamheten i kvinnojouren är stödboende och stödsamtal. Detta bemannas i första hand av personal. Som jourkvinna kan du få frågan om att stötta en boende eller familj med vardagssysslor eller aktiviteter som är utanför vardag och dagtid. Det finns mycket möjligheter att hjälpa till med fler saker i verksamheten som inte rör boendet. Det beror på ditt engagemang och dina erfarenheter sen innan.

Mer om jourkvinna här