Guldstadens kvinnojour

Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vår främsta uppgift är att bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. Vi vill stärka alla tjejer och kvinnor i samhället genom direkta stödinsatser och våldspreventivt arbete.

 • Vi har ett akut skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras eventuella barn.
 • Vi erbjuder stöd och rådgivning både per telefon och personlig kontakt.
 • Vi arbetar för ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor och barn.
 • Vi arbetar i feministisk anda för en förändring av kvinnors livssituation genom att synliggöra och motverka mäns våld mot kvinnor.
 • Vi arbetar för att stärka kvinnors och tjejers självkänsla och självförtroende.
 • Vi är ingen myndighet, vi för ingen journal och kvinnor kan vara anonyma hos oss.
 • Vi stödjer kvinnor utan krav och krångel.
 • Vi erbjuder också stöd och rådgivning till anhöriga.
 • Vi anställda och de ideellt arbetande jourkvinnorna skriver under ett tystnadslöfte.
 • Vi hjälper kvinnorna med det praktiska och även när det gäller kontakt med myndigheter.
 • Vi stödjer kvinnorna i deras eventuella möte med polis och socialtjänst och även i rättegångar.
 • Vi arbetar förebyggande och är på skolor och arbetsplatser och informerar om ”Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer”.
 • Vi deltar i föreläsningar och seminarier för att hela tiden utöka våra kunskaper.
  All rådgivning är kostnadsfri!!

För stödsamtal

STÖDSAMTAL

Vardagar 8-16:00

Kvinnojouren