Viktiga telefonnummer

Polisen akut   112

Social beredskap (efter kl 17.00)   112

Socialkontoret Skellefteå, dagjour   0910-73 50 00 tryck 1

Kvinnofridslinjen  dygnet runt   020-50 50 50

Sjukvårdsrådgivning  dygnet runt  1177

Guldstadens Kvinnojour  telefontid 8-16.00   0910-15003

Centrum mot våld, Skellefteå  telefontid 8-17   020-61 60 60 

Polisen ej akut   114 14