Nyhetsbrev februari 2024

27:e feb 2024

Det nya året startade i en rasande fart och februari är snart slut. Innan vi uppdaterar er om vad som har hänt sedan sist vill vi passa på att tacka er alla för er insats under 2023! Våra varmaste tack riktar sig till alla medlemmar oavsett på vilket sätt ni bidrog till vår verksamhet förra året. Varje medlemsavgift hjälper oss hjälpa fler stödsökande kvinnor, ungdomar och barn!

Vi avslutade 2023 med att förlänga vårt IOP-avtal med Skellefteå kommun och därmed trygga verksamheten för vårt skyddade boende ett år till. Vi är så glada över ett fortsatt samarbete!

2024 blir ett annorlunda år för kvinnojoursrörelsen då Riksdagen för ett par veckor sedan röstade igenom propositionen “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Vad det innebär i praktiken för oss återstår att se men vi följer detta noggrant. Just nu har vi bland annat beviljats pengar för att kunna arbeta ännu mer fokuserat med det systematiska kvalitetsarbetet och rusta oss inför de kommande lagändringarna.

I dagarna har vi också fått veta att vi beviljats ytterligare organisations- och verksamhetsbidrag från Socialstyrelsen. Vår styrelse arbetar just nu med att räkna ut vilka projekt som är möjliga att genomföra med de pengar vi beviljats. Mer information om detta kommer därför senare.

Vidare innebär våren precis som vanligt att vårt årsmöte kommer att hållas. I år kommer vi att ses onsdag den 20 mars kl. 18.00. Information om detta har skickats ut till alla medlemmar tillsammans med information om hur ni anmäler er samt betalar medlemsavgiften för 2024.

Vi hoppas att vi ses vid årsmötet och att ni väljer att stötta oss ytterligare ett år - vi vore ingenting utan våra medlemmar!