Barn som lever i våld

I en familj där det förekommer våld drabbas även barnen.

150 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld (enligt BRÅ).

Alla dessa barn blir psykiskt misshandlade eftersom de ofta befinner sig i närheten och därmed ser och hör vad som händer - barn upplever våld.

Att bli vittne till våld är ett trauma i sig. Att det sker på en plats som ska vara barnets tryggaste ställe (i hemmet) och att det utövas av en som ska skydda barnet (ofta en förälder) gör våldet till ett grovt övergrepp även om det inte riktas direkt mot barnen. Den 1 juli 2021 infördes därför ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation.

Många gånger blir även barnen utsatta för fysiskt våld.

De flesta barn är medvetna om vad som händer även om föräldrarna inte tror att de märker något. Barn märker fort när något inte stämmer i familjen men de visar/ger inte uttryck för sina känslor.

Många barn känner skuld för våldet. De tror att det beror på dem och att det är deras fel att mamma blir misshandlad. Särskilt små barn tror att allting som händer beror på dem. Större barn känner skuld för att de inte kan skydda sin mamma och stoppa pappa/partnern från att slå henne.

Våldets konsekvenser för barn:

 • Får svårt att klara skolan, svårt att koncentrera sig
 • Får dåligt självförtroende och känner självhat
 • Blir våldsamt utåtagerande, bråkar mycket på skolan
 • Börjar kissa i sängen
 • Förlorar sitt språk, börjar tala dåligt
 • Blir nervösa och stressade, rädda, oroliga och ledsna
 • Känner sig förvirrade
 • Blir isolerade, svårt att få kamrater
 • Får fel diagnos som t.ex. ADHD.
 • Spädbarn blir också påverkade av våldet
 • Symtom kan komma i efterhand så sent som i vuxen ålder

! Om barn inte får möjlighet att berätta om sina upplevelser finns det risk att de får förskjutna värderingar som lever kvar i vuxen ålder.

Barnen är inte dömda för livet. De flesta barn som växer upp i en våldsam hemmiljö varken slåss eller begår övergrepp som vuxna. Men tillsammans med andra faktorer ökar risken att de som vuxna blir våldsamma och inte respekterar andras gränser.