Råd

För dagbok

Anteckna varje gång du blir utsatt för våld. Det blir då lättare att komma ihåg vad som har hänt inför en eventuell polisanmälan. Om du lever i en våldsam relation kan det vara så att du är utsatt för våld varje dag vilket gör det svårt att särskilja olika händelser åt. 

Berätta vad som hänt

Prata med någon som du litar på. Det kan vara en kompis, granne, anhörig eller kanske en arbetskamrat.

Dokumentera skadorna

Skriv och fotografera synliga skador. Kontakta sjukvården och be en läkaren att fotografera och dokumentera dina skador. Det är bra inför en eventuell polisanmälan. 

Tro honom inte när han lovar att sluta med misshandeln

Tro inte på honom när han säger att han ska sluta slå. Ha alltid en reträttväg så att du kan ge dig av om han misshandlar dig igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, t ex socialjouren (om du har barn), polisen, kvinnofridslinjen eller någon annan du känner. Kanske har du någon som kan ge dig en extranyckel ifall någonting händer.

Ring kvinnojouren

Här finns kvinnlig personal och ideella jourkvinnor som kan ge dig råd och stötta dig i din situation. Det kostar inget att prata med oss. Du får vara anonym, vi är ingen myndighet och för inga journaler. Du behöver inte ha synliga skador för att kontakta oss. Vi tror på vad du säger.

Gör en polisanmälan

Genom att göra en polisanmälan så kan du markera att det hen gjort mot dig är ett brott och att ingen ska behöva vara utsatt för våld. Du och alla andra kvinnor och barn har en rättighet att leva fritt från våld.

Om du inte vill eller orkar anmäla så är det såklart också okej. Vi dömer inte dig, det är ditt beslut. 

Det är bra att spara all dokumentation av skadorna och eventuella bevis på våldets förekomst ( kan exempelvis vara konversationer där förövaren hotar den våldsutsatta.) Det är också bra att skicka dokumentationen till någon som du litar på så att det finns en till person som har det sparat. Om du vid ett senare tillfälle vill göra en polisanmälan är det bra att dokumentationen finns.