Våld i nära relationer

Förekommer överallt i alla samhällsklasser och kulturer. Är ett av våra största samhällsproblem och har också blivit ett stort hälsoproblem för kvinnor och deras barn. Våldet är helt förövarens ansvar.


Våld kan se ut på många olika vis. Nedan
exemplifieras och definieras kortfattat olika slags våld. En våldsutsatt person kan ofta vara utsatt för flera olika typer av våld.

Fysiskt våld

Kan exempelvis vara slå, knuffa, bita, bränna, nypa, riva. Det kan också vara örfilar, knytnävslag, stryptag och slag med tillhygge. Fysiskt våld leder i sin allvarligaste form till döden. 

 

Sexuellt våld

Kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom att tvinga kvinnan att se på pornografi, att använda sexuellt kränkande språk samt att utsätta henne för sexuella trakasserier och samlag utan samtycke.

 

Psykiskt våld

Är känslomässiga övergrepp som exempelvis verbala kränkningar, nedvärderande omdömen, hån, trakasserier, hot, tvång, kontroll av olika slag och social isolering.

 

Latent våld

Latent våld kan beskrivas som att "våldet hänger i luften." Genom en blick eller sinnesstämning kan den som utövar våld få den utsatta att känna sig hotad och rädd. Den som är utsatt är ständigt på sin vakt och har beredskap inför att någonting kan hända. 

 

Materiellt våld

Kan innebära förstörelse eller stöld av kvinnans personliga tillhörigheter, bohag och värdesaker. Det är aggressiva handlingar riktade mot materiella ting eller våld riktat mot husdjur.

 

Ekonomiskt våld

Det kan vara att den utsatta inte får styra över sin ekonomi eller inte tillåts ha insyn i familjens ekonomi. Förövaren kan ta lån i kvinnans namn och göra henne skuldsatt.

 

Försummelse

Kan exempelvis bestå av att kvinnan inte får den hjälp som hon behöver med mat, medicin och hygien. Hon kan förvägras att komma upp ur sängen och få felaktig dos av medicinering. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknar framförallt av att det sker kollektivt, det vill säga att en familj, släkt eller grupp ger våldsutövaren stöd. Det är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i begränsningar av livsutrymme, hot, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och många fler sorters kontroll.

 

Funktionshindersrelaterat våld

Kan till exempel bestå av att kvinnan tvingas vara utan batterier till sin hörapparat om hon har en hörselnedsättning, att förövaren tar hennes rullstol eller flyttar på hennes käpp om hon har svårt att gå. Våldet riktas mot själva funktionsnedsättningen.

 

Våld via digitala medier

Våld via digitala medier har blivit allt vanligare i takt med den ökade användandet av datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Det kan bestå i att utövaren skickar hotfulla mejl eller sms eller "dickpicks", sprider rykten via sociala medier, kapar en persons facebook eller instagram-konto eller laddar ned positioneringstjänster på mobilen för att kontrollera var personen befinner sig.