Att bli jourtjej

Det behövs alltid fler ideella till vår verksamhet!

Vi i Guldstadens tjejjour grundar oss på en verksamhet där chattverktyget är i fokus. Men utåtriktat och förebyggande arbete görs också. Som jourtjej har en möjlighet att vara en del av en organisation som hjälper och stöttar de stödsökande, samtidigt som jourtjejerna tillsammans lär sig av varandra och bygger upp sin egna kunskapsbank. I riksorganisationen Unizon erbjuds utbildningar, workshops och utbildningsmaterial som du som jourtjej får kostnadsfritt för att du som ska känna dig väl förberedd på de situationer som du ställs inför. 

Vi erbjuder en uppstarts-utbildning som du behöver för att komma in i jourarbetet. Du kommer att lära dig mer om hur våld i nära relationer kan te sig, vad feminism faktiskt är och hur en kan bemöta de som söker stöd hos oss. Och massa, massa mer så klart. 

Som jourtjej växer en som person i och med att en får göra någonting viktigt för andra. Och att skapa någonting ideellt, tillsammans med andra likasinnade personer gör att vi brinner ännu mer för att hjälpa till. Det är svårt att förändra allting här i världen som är tokigt, men att ge stöd åt de som har det tufft på olika sätt, är en bit på vägen. 

Kom och haka på oss, så fortsätter vi att tillsammans hjälpa hundratals stödsökande varje år! <3

Känns det som att du skulle passa bra i vår tjejjour? Skicka ett mejl till oss! 

Kontakta oss

Guldstadens tjejjour