Kärlek börjar aldrig med bråk

"Kärlek börjar aldrig med bråk" är ett våldsförebyggande metodmaterial för skolan, bestående av sex lektionstillfällen tar upp ämnen så som våld, machokultur, normer, sexuellt våld och samtycke samt pornografi. 

Med hjälp av "Kärlek börjar aldrig med bråk" lär sig elever om olika typer av våld, hur de yttrar sig, om våldets konsekvenser och får öva sig på att säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Målet är att uppmuntra unga till att agera för att stoppa och förebygga våld och därmed förändra åskarrollen. 

 

“TACK för en helt fantastisk förmiddag. Jag är faktiskt lite tagen, dels över ert genomtänkta och proffsiga upplägg och dels över det engagemang våra elever visade. Näst intill alla gjorde sin röst hörd och samtalstonen var fin. Diskussionen har sedan fortsatt under dagen. Det gör mig så glad!”

– Christin Alvesund Schvedins, Järna Naturbruksgymnasium

Kärlek börjar aldrig med bråk är ett våldsförebyggande metodmaterial baserat på det beprövade materialet MVP (Mentors In Violence Prevention), som används framgångsrikt inom skolor, idrottsförbund och militären i USA sen 1990-talet. Metodmaterialet har fokus på åskådarperspektivet med syftet att inspirera unga till civilkurage. Materialet möjliggör för skolor att hantera sitt obligatoriska jämställdhetsuppdrag utifrån skollag, diskrimineringslag och läroplan att både förebygga våld och samtidigt främja de mänskliga rättigheter