Styrelsen

Kraftbyråns styrelse har i uppdrag att förvalta de beslut som medlemmarna tar på årsmötet och leda det strategiska arbetet i föreningen. Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi och är även arbetsgivare till de anställda i Kraftbyrån.

 

Styrelsen väljs på årsmötet och består av följande poster:

  • En ordförande
  • En kassör
  • Tre ledamöter (vice ordförande, vice kassör och sekreterare)
  • Eventuellt upp till två suppleanter

Styrelsen samlas minst sex gånger per år, men har vanligtvis möten varje månad.

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du maila styrelsen@kraftbyran.nu .