Personal

Under 2020 anställde vi personal till jouren för första gången! Vår personal arbetar med olika verksamhetsdelar och fyller en viktig funktion i det strategiska arbetet.

Här hittar du vår personal och deras kontaktuppgifter.