Vad är våld?

Våld är mer än vad det flesta uppfattar som fysiskt, våld kan uppstå i en eller flera olika kategorier. Det är

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara då någon kastar saker, knuffar, hålla fast eller släpa, dra i håret, beröva sömn, nypa, slå, skaka, ta strypgrepp, tvångsmata, sparka eller hota med vapen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan komma i uttryck genom verbala kränkningar, förnedring, isolering, kontroll, förstöra ägodelar, hot, skambeläggande, gester, metodisk nedtryckning, utpressning eller hot i relation till barnen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är då någon tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som en inte vill ha del i.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, kontroll över ekonomin eller utnyttjande.

Försummelse

Försummelse kan komma i utryck då någon medvetet ger felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, lämna någon utan hjälp och tillsyn långa perioder eller försvåra i stället för att under­lätta. page20image3260547376

Latent våld

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet är den form av våld som är tydligast även efter att den utsatta har lämnat en relation där det funnits våld.

Kontakt:

Kontakt

Misstänker du att någon är utsatt?

.

.

Vad du kan göra

text

text