Normaliceringsprocessen

Våld i nära relationer kan ges i många former. Det kan vara både fysiskt, psykiskt och  sexuellt, materiellt och ekonomiskt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår.
Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts.