Varningssignaler och råd

INNAN FÖRSTA SLAGET: Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor. Har han förändrats? Du upplever att din partners personlighet ändrats sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och han blir alltmer missnöjd och kontrollerande. Han klagar ofta på dig Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Han kan tycka att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet. Se upp med svartsjuka Män som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra. Övervakar han dig? Brukar din partner läsa dina sms- eller e-postmeddelanden? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att han är svartsjuk och har svårt att kontrollera sina känslor. Våldsamhet mot saker och djur Mannen får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar sönder dörrar. Han kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ägnade att skrämma dig. Har han börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig? Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt. NÄR DU BLIVIT SLAGEN: Berätta för någon Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt. För dagbok Anteckna varje gång han slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt. Dokumentera skadorna Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt så finns bilderna kvar den dag du eventuellt vill göra en anmälan. Ring en kvinnojour/tjejjour Där kan du prata med någon och få hjälp. Telefonnumret till Kvinnojouren Eva är 070-537 95 67. Jouren lyssnar på vad du säger och ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Du kan även kontakta socialkontoret där du bor för att få råd och hjälp. Det spelar ingen roll om du kontaktar kvinnojouren eller socialtjänsten först. Det viktiga är att du söker hjälp. Tro inte på att det aldrig ska hända igen Män som slagit en gång gör det nästan alltid igen. Även om han ångrar sig direkt efteråt och ber om ursäkt, eller försöker gottgöra dig, så kommer han med stor sannolikhet att bli våldsam igen i framtiden. Ha någonstans att ta vägen Ordna en utväg så att du kan ge dig av om han börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, exempelvis socialjouren, en väninna eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen. Gör en polisanmälan Mäns våld mot kvinnor är ett brott! Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att din partner ska inse att det är en kriminell handling. Kvinnojouren eller socialtjänsten kan hjälpa dig att göra en polisanmälan.