Anhörig

RÅD TILL DIG SOM MISSTÄNKER ATT NÅGON I DIN NÄRHET BLIR MISSHANDLAD När bör du fatta misstankar? Tecken på att en person i din närhet blir misshandlad kan vara att hon ofta har blåmärken eller skrubbsår. När du frågar hur de uppkom kanske hon svarar undvikande eller försöker skämta bort det. Om du märker att beteendet förändras, exempelvis att hon inte dyker upp på avtalade möten eller blir mer isolerad, så kan det vara ett tecken på att hon har en partner med ett stort kontrollbehov eller som misshandlar henne. Fråga henne Prata direkt med kvinnan om du misstänker att hon blir utsatt för misshandel av sin partner. Ställ raka frågor som ”Slår han dig?”. Prata däremot inte med hennes partner eller när han är i närheten. Om hon berättar Lyssna på hennes berättelse utan att ifrågasätta. Avfärda inte det hon beskriver. Om hon själv normaliserar och förringar misshandeln är det viktigt att inte följa med i detta. Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till mannens beteende. Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slåss och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du misstänker att situationen är farlig för henne och upplys henne om att den inte kommer bli bättre så länge hon stannar i relationen. Visa att du finns där för henne och att du stöttar henne i hennes egna val. Om hon inte vill berätta Var tydlig med att även om hon inte vill prata just nu, så kan hon alltid komma till dig och prata senare. Du kan inte fatta några beslut åt henne, men låt henne veta att du gärna hjälper henne och stöttar henne om hon vill förändra sin situation. Peppa och stötta Det viktigaste är att du försöker förmå henne att söka hjälp. Men det kan vara en lång sträcka dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte döma henne för att hon inte lämnar relationen. Visa istället på att hon “är värd någonting annat.” Ring polisen eller socialtjänsten Ring själv polisen eller socialtjänsten om du upplever att situationen är akut, till exempel om fara för liv förekommer eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och polisen är skyldig att ta din anmälan. Socialtjänsten är skyldig att göra en polisanmälan mot gärningsmannen vid misstanke om våld som kan antas ge minst två års fängelse. Socialtjänsten har också anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att ett barn far illa. Du kan även kontakta kvinnojouren för att få råd och tips om hur du ska göra.