Välkommen till kvinnojouren!

Kvinnojouren Viktoria i Halmstad är en ideell förening som bedriver bedriver stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi erbjuder samtalsstöd, rådgivning och skyddat boende. Jouren har 3 anställda som arbetar på kontoret och i det skyddade boendet. Det finns även 7 ideella volontärer till hands för dem som bor hos oss under kort eller lång tid. Vårt arbete bygger på respekt och medmänsklighet. Alla som söker hjälp hos oss ska känna sig trygga och trodda. De ska känna att de får stöd och hjälp att bli stärkta när det gäller viktiga beslut om exempelvis skilsmässa, vårdnad, polisanmälan, skyddad identitet med mera. Vår jour har en lång, bred och gedigen erfarenhet av våld i nära relation samt kunskaper om våld och förtryck i hederns namn. Vi tillhör riksorganisationen Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter i Sverige. Unizon arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi finns här för dig!

Kvinnojouren finns här för dig som behöver komma ifrån en våldsam miljö och relation. Vi på Kvinnojouren Viktoria önskar att du ska få leva i en relation med någon som respekterar dig som en jämlike och visar omsorg om dig och dina barn. Om du hindras att leva ditt liv som du själv vill så vill vi gärna stötta dig. Vi lyssnar på dig, hos oss behöver du aldrig skämmas över det du utsatts för! Till oss på kvinnojouren kan du vända dig för att prata om hur du mår i din relation. Alla relationer har bättre och sämre perioder men du behöver aldrig stå ut med att utsättas för våld eller kränkningar. Om du vill veta mer om vad som kan räknas som våld så klicka nedan.

Om våld
Vill du ha hjälp från oss?

Tänk inte att det finns andra som har det värre. Om du inte mår bra finns det all anledning att försöka göra någonting åt det. Om det är din relation till någon närstående som får dig att må dåligt så hör av dig så att vi kan försöka lösa situationen tillsammans.

Kontakt