Behöver du stöd?

Öppettider: Tisdag till fredag 8:00 - 16:00 Du får gärna vända dig till oss om du behöver någon att prata med. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Vi lyssnar men kan även ge information kring våldsutsatthet och hjälpa dig i kontakt med myndigheter. Du kan ha kontakt med oss via telefon, mail eller så kan du boka ett besök. Om du inte talar svenska eller engelska så kan vi boka tolk. Vi har kontor i centrala Halmstad.

-Även du som är orolig för någon anhörig eller vän får gärna vända dig till oss för hjälp och stöd.

-Du som vill veta mer om våld i nära relation eller om vår förening är också välkommen att kontakta oss.

-Du som arbetar inom socialtjänsten är välkommen att kontakta oss om du vill ha information.

Telefon: 035-12 88 88

Vi tar endast emot bokade besök.

E-mail: info@kvinnojourenhalmstad.se

Instagram: @kvinnojourenviktoria

Socialtjänsten

Halmstad kommun Mottagningsenheten

Laholms kommun Mottagningen Vuxen

Hylte kommun Kontaktcenter