Välkommen till Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar

Blir du utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Är du orolig för någon i din närhet? Vi på Kvinnojouren och Ungdomsjouren arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. Vi finns för dig i hela södra Kalmar län och tar emot personer från hela landet som behöver skyddat boende.

Första steget till förändring

Våldet drabbar inte alla på samma sätt och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov. Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar har funnits i 40 år. Vi har tillgång till ett skyddat boende. Behöver du någon att prata med? Hos oss kan du vara anonym. Ring eller chatta med oss.

Stort tack från oss!

Vi vill tacka ALLA våra gåvogivare som på ett generöst sätt i jultider bidrar till att vi kan göra skillnad för många kvinnor, mammor och barn som befinner sig i en utsatt situation. Deras tacksamhet över julgåvorna som de får är enorm.

Undervisar du i "Sexualitet, samtycke och relationer"?

I vårt våldspreventiva arbete har vi flera års erfarenhet av att vidareutbilda personal i ämnen kopplade till det nya kunskapsområdet, som gäller från den 1 juli 2022, i alla skolformer på grundskolenivå och gymnasial nivå. Kontakta oss om du är intresserad av kunskaps-samverkan.

Läs mer på Skolverket.se
Vår Kvinnojour fyller 40 år!

Vi har funnits här för dig i södra Kalmar län i hela 40 år! Under hela den här tiden har vi kämpat för kvinnor, barn och ungas rätt att leva fritt från mäns våld och för ett jämställt samhälle fritt från våld. Stöd gärna vår verksamhet genom att bli stödmedlem eller ett vänföretag. Mer information på sidan Stöd oss. Stort tack från oss!

Kontakta oss