Välkommen till Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar

Blir du utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Är du orolig för någon i din närhet? Vi på Kvinnojouren och Ungdomsjouren arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. Vi finns för dig i hela södra Kalmar län och tar emot personer från hela landet som behöver skyddat boende.

Första steget till förändring

Våldet drabbar inte alla på samma sätt och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov. Kvinnojouren och Ungdomsjouren Kalmar har funnits i 40 år. Vi har tillgång till ett skyddat boende. Behöver du någon att prata med? Hos oss kan du vara anonym. Ring eller chatta med oss.

25 november manifestation på Larmtorget i Kalmar

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi uppmärksammar detta genom en ljusmanifestation på Larmtorget i Kalmar ca kl 17.30. Föreningen Zonta kommer att avtäcka ett skyltfönster på Storgatan (mitt emot Dillbergs bokhandel) kl. 16.00. Därefter blir det bandknytning på Fredriksskansbron varefter vi går till Larmtorget och tänder ljus för att hedra mördade och misshandlade kvinnor. Ta gärna med dina nära och kära för att uppmärksamma det omfattande våldet mot kvinnor runtom i världen. Varmt välkommen!

Läs mer om FN-dagen här
Undervisar du i "Sexualitet, samtycke och relationer"?

I vårt våldspreventiva arbete har vi flera års erfarenhet av att vidareutbilda personal i ämnen kopplade till det nya kunskapsområdet, som börjar gälla den 1 juli 2022 i alla skolformer på grundskolenivå och gymnasial nivå. Kontakta oss om du är intresserad av att samverka med oss. Området "Sexualitet, samtycke och relationer" ska enligt läroplanerna • främja elevernas hälsa och välbefinnande • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter • förmedla betydelsen av samtycke • omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck • utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sam­manhang, bland annat i pornografi.

Läs mer på Skolverket.se
Vår Kvinnojour fyller 40 år!

Vi har funnits här för dig i södra Kalmar län i hela 40 år! Under hela den här tiden har vi kämpat för kvinnor, barn och ungas rätt att leva fritt från mäns våld och för ett jämställt samhälle fritt från våld. Stöd gärna vår verksamhet genom att bli stödmedlem eller ett vänföretag. Mer information på sidan Stöd oss. Stort tack från oss!

Kontakta oss