Stöd oss

Det finns flera sätt att stödja vår verksamhet på. Vi är så tacksamma för allt stöd vi kan få!

Bli stödmedlem

Genom att betala 150 kr blir du stödmedlem under ett kalenderår
Postgiro 710768-3 eller
Bankgiro 322-8418
Kom ihåg att ange namn och adress!

Skänk en gåva

Vi tar tacksamt emot gåvor i form av pengar
(av utrymmesskäl har vi inte möjlighet att ta emot kläder eller saker).

Vad går hjälpen till?

Din gåva går oavkortat till kvinnor och barn som söker skydd och stöd hos oss.
Den kommer till nytta i form av aktiviteter, kläder eller leksaker.

Bli vänföretag

Genom att betala 1500 kr eller mer blir du vänföretag under ett kalenderår.
Det innebär att du kan få ditt namn/företagsnamn presenterat här på hemsidan samt en digital dekal att använda tillsammans med ditt varumärke. 

Kontakta oss via vårt formulär
och skicka loggan till oss.
Postgiro 710768-3 eller
Bankgiro 322-8418

Vi har Swish

Skicka till 1234 98 75 41.
Glöm inte att ange vad du skänker till;
gåva, stödmedlemskap eller vänföretag.


Våra Sponsorer