Våldspreventivt centrum för Kalmar län

Vi erbjuder samhällsaktuella föreläsningar och underbyggda samtal om våld i ungas nära relationer, med och för unga och vuxna.

Äkta kärlek -SAMTAL OM SUNDA NÄRA RELATIONER

Med en ansats i de Globala FN-målen och mänskliga rättigheter, som en del av det nationella folkhälsofrämjandet och arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Vi erbjuder till alla skolor, fritidsgårdar, föreningar och alla andra sammanhang där unga och vuxna vistas, i hela Kalmar län, att ta del av och delta i föreläsningar och underbyggda samtal som höjer kunskapsnivån och förebygger förekomsten av våld i ungas och vuxnas närhet.

Vi använder oss av ett riksomfattande informationsunderlag från MUCF, Riksorganisationerna MÄN och Unizon och beprövade program såsom:

 • Machofabriken, MÄN och Unizon
 • Svartsjuka är inte romantiskt, ungarelationer.se m fl
 • Kärleken är fri, Rädda Barnen
 • Rätt att veta!, mucf
 • Det finns våld som inte syns men som känns, Länsstyrelsen Kalmar län
 • Av fri vilja, Brottsoffermyndigheten
 • Stopp min kropp, Rädda Barnen
 • Fria zoner – stärkande metod i arbetet med unga och heder, FreeZone Sweden
 • TJEJ Kalmar, Integra och Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar
 • Se mig -rätten till stöd tidigt i livet, BRIS
 • Öppna skolan, om HBTQ och inkludering, mucf
 • Ensammast i rymden, TRIS
 • Våld mot personer med funktionsnedsättning, Myndigheten för delaktighet
 • När våld i nära relationer smyger sig på, Akademiskt primärvårdscentrum
 • Inget att vänta på, Jämställdhetsmyndigheten m fl
 • Utbildningsplattform om sexualitet, samtycke och relationer, Skolverket
 • Basprogram om våld mot barn och unga, Barnafrid
 • Brott i nära relation, Polisen
 • Fakta från Brå, NCK, forskare såsom Carolina Överlien, Sibel Korkmaz, Lukas Gottzén