äkta kärlek -SAMTAL OM SUNDA NÄRA RELATIONER

Vi erbjuder aktuella föreläsningar och underbyggda samtal om våld i ungas nära relationer, med och för unga och vuxna.

Med en ansats i de Globala FN-målen och de mänskliga rättigheterna, som en del av det nationella folkhälsofrämjandet och arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Vi erbjuder till alla skolor, fritidsgårdar, föreningar och alla andra sammanhang där unga och vuxna vistas, i Kalmar län, att ta del av och delta i föreläsningar och underbyggda samtal som höjer kunskapsnivån och förebygger förekomsten av våld i ungas och vuxnas närhet.

Vi använder oss av ett riksomfattande informationsunderlag från MUCF, Riksorganisationerna MÄN och Unizon och beprövade program.