För dig som finns nära

Känner du någon som blivit utsatt för våld i en nära relation? Tag kontakt med Kvinnojouren och Ungdomsjouren i Kalmar. Du är alltid anonym, vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig!

  • våga se
  • våga fråga
  • lyssna
  • håll en nära kontakt
  • anteckna vad som händer med en enkel dagbok
  • kontakta sjukvården (för att dokumentera skador)
  • följ med till läkaren (medför inte polisanmälan)
  • ge inte upp, även om kvinnan återvänder till den misshandlande mannen.
  • ta kontakt med Kvinnojouren och Ungdomsjouren för råd och stöd


Känner du någon som blivit utsatt för våld i en nära relation? Tag kontakt med Kvinnojouren och Ungdomsjouren i Kalmar. Du är alltid anonym, vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig! Telefonsvarare finns där du kan lämna meddelande. Vi kontaktar dig.

Tveka inte att ringa oss: 0480-191 55
Vi hjälper dig att hjälpa!
I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112.
Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.