Vår värdegrund

Vårt mål är att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld där alla människor har samma värde, lika rättigheter och möjligheter samt där alla kan leva i värdighet och frihet.

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar utifrån ett kvinno- och barnperspektiv med särskilt fokus på frågor som rör kvinnor och barns rätt till frihet från våld och förtryck. Vi utgår från en feministisk förståelse och arbetssätt.

 

Vår värdegrund är kopplad till dessa FN-dokument:

  • Kvinnokonventionen
  • Barnkonventionen
  • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor
  • Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Tillsammans gör vi skillnad!