Barns umgänge med förövare måste upphöra!

23:e feb 2022

Rapport som Jämställdhetsmyndigheten presenterar visar vad vi Kvinnojourer och många sagt länge - domstolarna står inte på barnens sida.

Sverige måste stå i framkant gällande barns bästa. Inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare. Inget barn ska behöva uppleva våld. Om vi på riktigt vill stå på barnens sida måste en förändring till. Det är förövarens livsutrymme som ska begränsas, inte kvinnornas och barnens.

Läs Jämställdhetsmyndighetens rapport här: 

Länk till Jämställdhetsmyndigheten