Stöd och hjälp

Vilket stöd och hjälp kan jag få från Kvinnojouren Örnsköldsvik?

Vi har ett skyddat boende som ligger på en skyddad adress där personer som blivit utsatt för våld kan få bo. Det skyddade boendet består av två lägenheter varav den ena är ett kollektivt boende, det vill säga att fler än en familj kan bo där. I den andra lägenheten finns det plats för en familj och där tar vi även emot djur.I båda lägenheterna finns det plats för medföljande barn under 18 år. Det är självhushåll i båda lägenheterna. Vi har också en kontorslägenhet med ett samtalsrum för stödsamtal. Vi kan stödja kvinnor, män och andra könstillhörigheter oavsett socialklass, nationalitet eller religiös tillhörighet.

Vi kan erbjuda dig som blivit utsatt för våld tio stycken stödsamtal och vi arbetar efter den metodutbildning som Alla Kvinnors Hus tagit fram som är en manualbaserad samtalsmetod.

Samtalsmetoden erbjuder en tydlig struktur och behandlar de teman vi ser som centrala i arbetet med att återta makten över sin egen livssituation och att uppnå en bearbetande effekt.

Du kan vända dig till oss om du känner att du behöver någon att prata med om våldet. Vi finns på telefon, mejl och chatt eller varför inte titta förbi hos oss på kontoret på Vegagatan 23 A.

Om läget är akut ring 112!

Kontakta oss!