Information till Socialtjänsten

Nedan följer information för dig som arbetar inom kommunens socialtjänst och behöver placera i skyddat boende.

Kvinnojouren i Örnsköldsvik tar emot placeringar från den egna kommunen men också från andra kommuner i Sverige. Vi kan för närvarande ta emot 3 stödsökande med medföljande barn under 18 år. Vi tillämpar dygnstaxa för de placeringar som kommer till oss.

Den stödsökande och barnen får en fristad med möjlighet till återhämtning och trygghet för att kunna gå vidare till ett liv fritt från våld. Vår jour tycker att det är viktigt att även barnen får det stöd och den hjälp de behöver, så vi är utbildade i Trappan modellen och Rädda barnens Traumamedveten omsorg (TMO)

Det ska alltid vara tryggt och säkert att placera hos oss på det skyddade boendet. Vi arbetar efter Socialstyrelsens författningssamling gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – för att säkerställa kvalitén på vår verksamhet. Kvinnojouren är en ideell verksamhet men vid placeringar arbetar vi efter socialtjänstlagen och socialstyrelsens bestämmelser.

Våra rutiner efterlevs via vårt verksamhetssystem Infosoc, för Lex Sarah, avvikelser, orosanmälningar, förbättringsförslag, rutin för genomförandeplan, brandskyddsrutiner, säkerhetsrutiner för kvinnor och medföljande barn vid in och utskrivningar med mera. 

Kontakta oss gärna för mer information!

 

Placeringar

Gillian

Johansson

Verksamhetschef

Marie

Lindgren

Organisationsutvecklare

Sandra

Edström

Boendestödjare