Engagera dig

Hur gör jag om jag vill engagera mig i Kvinnojouren?

Innan man kan bli en ideell volontär går man en utbildning på ca tio träffar. Vi utbildar även män om mäns våld mot kvinnor och då träffas vi fem gånger.

Vi brukar annonsera i Tidningen 7 och på vår hemsida när det är dags att dra igång en ny grundutbildning. Vår utbildning brukar ligga någon gång under hösten varje år.

Avsikten med utbildningen är att forma en jourgrupp som skall lära känna varandra men vi skall även lära oss hur man till exempel arbetar praktiskt med jourarbetet, vilka problem vi kan möta och vilka professionella vi kan ta hjälp av.

Varje jourgrupp har telefonen en vecka var. Telefonen har varje grupp söndag till söndag.
En gång i månaden har vi månadsmöte, där aktiva volontärer träffas och pratar, planerar, fikar och umgås.
Varje jourgrupp har ansvar för varsitt månadsmöte och kan själv planera om de vill visa film eller diskutera ett ämne eller berätta om en föreläsning eller utbildning som de deltagit i. Jourgrupperna hjälper också till i våra jourlägenheter med tvätt, städ, samtalsstöd och att vara kontaktperson.