Engagera dig

Hur gör jag om jag vill engagera mig i Kvinnojouren?

Innan man kan bli en ideell volontär går man en grundutbildning hos oss.

Vi brukar annonsera i Tidningen 7 och på vår hemsida när det är dags att dra igång en ny grundutbildning. Vår utbildning brukar ligga någon gång under hösten varje år.

Avsikten med utbildningen är att forma en jourgrupp som skall lära känna varandra men vi skall även lära oss hur man till exempel arbetar praktiskt med jourarbetet, vilka problem vi kan möta och vilka professionella vi kan ta hjälp av.

Som volontär kan du engagera dig i olika grupper som tex jourtelefongrupp, chattgrupp, boendegrupp och aktivitets och opinionsgrupp.
En gång i månaden har vi månadsmöte, där aktiva volontärer träffas och pratar, planerar, fikar, får utbildning och umgås.