Om du är närstående till en våldsutsatt person

Tips och råd till dig!

  • Det är viktigt att du vågar se våldet och att du vågar fråga om det. Lyssna på vad den våldsutsatta har att berätta.
  • Håll en nära kontakt och anteckna vad som händer i en dagbok. Hjälp den som är utsatt för våldet att kontakta sjukvården för att dokumentera skadorna och följ med personen till läkaren om du får.
  • Ge aldrig upp även om den våldsutsatta återvänder till sin partner.

Tveka inte att ta kontakt med oss som närstående. Du är alltid anonym, vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig! 


Vi hjälper dig att hjälpa!

I akuta situationer ring 112.

Kvinnojouren

Örnsköldsvik