Välkommen till Kvinno- & tjejjouren Jönköping

Vi finns här!
Vår telefon 036-16 36 82 är öppen mån-fre kl.8.30-16.30.
Du kan även chatta med oss tisdagar kl.17.30-20.30.

Kvinno- och tjejjouren Jönköping arbetar med stöd och skydd för kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relation. Vi stöttar även unga tjejer som behöver någon att prata med. Vi vill vara en röst i samhället för de vi möter i vår verksamhet och vi jobbar aktivt för att förebygga våld.
Välkommen till oss!

Samtalsmottagning

Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp vi kan erbjuda.

Vårt stöd till dig
Vad är våld?

Våld kan se ut på många olika sätt. Här kan du läsa mer om våld i nära relationer och våld i ungas relationer.

Om våld i nära relationer
Ungdomsguiden

Här kan du som ung får svar på frågor och funderingar om allt från kroppen, relationer, sex, psykisk hälsa och utsatthet.

Till Ungdomsguiden!
Umgänge - för barnets bästa?

Unga vuxnas röster om konsekvenserna av att de som barn tvingades till umgänge med en förälder som utövat våld mot barnet själv eller närstående till barnet. En rapport baserad på en Sifo-undersökning genomförd av Kantar Public.

Unizon Rapport Umgänge