Vad är våld?

Våld kan se ut på många olika sätt, inte bara fysiskt. Därför finns här mer information om olika former av våld och hur man kan känna igen våld i nära relationer.

Olika former av våld i nära relation

Det vanligaste när man hör av sig till oss är att man blir utsatt av sin partner eller ex-partner, men det kan också handla om våld i andra nära relationer - t.ex. mellan föräldrar/styvföräldrar och vuxna barn eller våld från andra släktingar.

Här beskriver vi hur våldet kan se ut:

Psykiskt våld
Verbala kränkningar, förminskning, svartsjuka, nonchalera, hot, isolering, utpressning och kontroll.

Fysiskt våld
Slag, knuffar, trycka ned, hålla fast, sparka, luggas, nypas, stryptag, fasthållning.

Sexuellt våld
Tvinga eller pressa någon till sex, hota eller tjata sig till sex.

Materiellt våld
Förstöra ägodelar, slå sönder saker, smälla hårt i dörrar, sparka i väggar.

Ekonomiskt våld
Kontrollera alla pengar, manipulera eller lura någon i ekonomiska frågor, ta lån i sin partners namn. 

Försummelse
Hålla någon vaken, neka någon mat eller medicin.

Latent våld
En känsla eller stämning där man beter sig hotfullt och får sin partner att känna sig rädd och på sin vakt. Hotfulla gester eller blickar kan användas för att hota om nytt våld. 

Digitalt våld
Digitalt våld kan vara att en partner/ex partner har tillgång till och kontrollerar olika konton, t.ex. din mail och sociala medier. Att partnern bestämmer vilka vänner du får lägga till eller måste blocka. Det kan också handla om hot om att sprida privat information eller foton på dig digitalt. Att partnern håller koll på dig genom övervakningsappar eller GPS är också digitalt våld liksom när partnern frekvent kontaktar dig mot din vilja via olika digitala forum och inte accepterar att du inte svarar.

Hedersrelaterat förtryck och våld
Att leva i en hederskultur kan innebära att man blir utsatt för våld av sin familj, släkt eller något annat slags kollektiv som man tillhör. Kollektivet begränsar personens livsutrymme på olika sätt och kontroll av hennes sexualitet är central. Det kan handla om allt från att inte få bestämma själv vilka kläder man ska bära, till att inte få välja vilka man umgås med, är ihop med eller ska gifta sig med. Om man bryter mot kollektivets regler kan man bestraffas på olika sätt. Både flickor och pojkar utsätts för den här typen av våld, begränsningarna börjar ofta i tidiga tonåren. Mer om hedersrelaterat förtryck och våld kan du läsa på hedersfortryck.se.

Det finns hjälp att få

Om du är utsatt för våld av den du lever/har levt ihop med eller annan närstående finns det hjälp att få.
Du kan höra av dig till oss eller en annan kvinnojour för stöttning och råd.

Du som är orolig för din dotter, syster, vän eller kollega kan också höra av dig för att få prata av dig och få hjälp med hur du kan tänka kring situationen. Även du som känner någon som utsätter sin partner/ex-partner för våld kan prata med oss om det.

Utsätter du din partner för våld? Det finns hjälp för dig.
I Jönköping finns Alternativ till våld (ATV)