Aktuellt

Lidingö Kvinnojour arbetar för att förebygga mäns våld mot kvinnor och verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det förebyggande arbetet sker bland annat genom att skapa opinion på lokal nivå, sprida information kring verksamheten samt utbilda allmänheten i dessa frågor. Här finner du aktuell information om föreläsningar, utbildningar, event och nyheter.