Tala med någon som lyssnar. Ta din oro på allvar.

Hur vi kan hjälpa dig

Med rätt stöd finns möjlighet till en trygg framtid fri från övergrepp och våld. Lidingö Kvinnojour ger stöd och rådgivning till dig som är utsatt för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat våld. Våra volontärer har god förståelse för din situation. Vi är vana vid att lyssna och stödja. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt, vilket betyder att ingenting av det du berättar förs vidare. Anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter kan också vända sig till jouren för information och rådgivning.

Läs mer