Om våld

Våld mot kvinnor är en grov psykisk och fysisk kränkning, men även ett brott mot kvinnors rättigheter och grundläggande friheter. Alla som är utsatta för våld i nära relation har rätt till stöd och skydd från samhället.

Våldet kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld och/eller olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp eller hot. Våld i nära relation omfattar ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. En majoritet av det våld som riktas mot kvinnor utövas av en partner eller ex-partner. Oavsett form så är syftet med våldet detsamma - att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma.

Våld i nära relation kännetecknas av att det ofta pågår systematiskt under en längre tid. Att bryta sig loss från någon man älskat, och kanske fortfarande älskar, kan vara svårt. Många befinner sig också i en beroendesituation till sin förövare. Att våldet utövas inom en nära relation och i hemmet gör dessutom att människor runt omkring tenderar att förminska våldet av rädsla för att lägga sig i något de anser vara privat.  

Kvinnor drabbas inte av våldet på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Ett missbruk eller en funktionsnedsättning kan leda till att hon behöver mer stöd än andra. Lever hon i en samkönad relation kan homofobi göra att paret redan från början är mer isolerade och utlämnade till varandra.

Våld i nära relation innefattar även föräldrars våld mot barn, (vuxna) barns våld mot sina föräldrar och när flera medlemmar i en familj kollektivt utövar hedersrelaterat våld och förtryck. 

Källa: NCKUnizon och Socialstyrelsen 

Om våld på Lidingö

Enligt en undersökning presenterades 2016 svarar 31 % av de tillfrågade kvinnorna på Lidingö att de någon gång i livet har utsatts för våld i nära relation, vilket är fler än riksgenomsnittet. Men mörkertalet är enormt.

Läs mer

En kvinna berättar

"Efter bara några månader började han kalla mig väldigt elaka saker, efter det började han slå sönder mina saker, allt från tavlor till tv och mobiler sen började han knuffa och till sist slå."

Läs mer