Vi hyllar kvinnors kraft att förändra

26:e feb 2024

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Denna dag vill vi särskilt påminna om att kvinnor kan förändra sin situation.

Lidingö Kvinnojour arbetar mot hot och våld på vår ö, i vår närmiljö.
Kom gärna förbi och möt oss den 8 mars kl 16.00 i Lidingö Centrum!
Väl mött!

Hylla kvinnors kraft till förändring!

"Han har skallat mig,
kastat saker på mig,
han tar stryptag och säger att han ska döda mig.
Jag vet att jag borde lämna, men jag vet inte hur."

Orden är Marias, en av tusentals kvinnor som söker sig till en svensk kvinnojour för att få stöd mot hot och våld i relationen till sin man. Maria har modet, att öppna sig om de missförhållanden hon kämpar mot i sin vardag. För många kvinnor finns det mycket skam i, att berätta. Men ett samtal med en volontär i kvinnojouren, kan vara ett första steg mot frihet. Det är ett tecken på mod. Det kan ge kraft till förändring.

Lidingö Kvinnojour har tystnadsplikt. Det samtal vi för med stödsökande stannar hos oss. Vi har övergripande listat de viktigaste skälen till kontakt med oss, under 2023. Samtalen kommer huvudsakligen från stödsökande på Lidingö:

  1. Flera olika typer av våld med en partner som förövare.
  2. Psykiskt våld som utövas av en partner eller expartner.
  3. Fysiskt våld, sexuella övergrepp och frågor om vårdnad, boende och umgänge.

I en akut våldssituation, ska polis tillkallas. Men för dig som är orolig över din situation och vill prata med någon som förstår, finns vi där på chatt, telefon, e-post eller i ett fysiskt möte. Vår uppgift är också att oförtröttligt påminna omvärlden, att ta ställning mot mäns våld mot kvinnor.