IFK Lidingö FK tar ställning mot våld i nära relationer

03:e feb 2020

Unikt samarbete med Kvinnojouren Kerstin Lidingö  Idrotten kan bli en superkraft i samhället. Det menar Peter Rung från Huskurage som  torsdagen den 30 januari föreläser för ledare och tränare i IFK Lidingö FK om normer och  värdegrund. Föreläsningen är en del i en större utbildningssatsning i klubben, initierad av  Kvinnojouren Kerstin Lidingö. Samarbetet mellan klubben och kvinnojouren är unikt, och  syftet är att förebygga och motverka våld och kränkningar både hemma och i klubben. 

Lidingö ligger högre än riksgenomsnittet när det gäller kvinnor som utsätts för våld i nära  relationer, enligt en undersökning gjord av Lidingö stad. När kvinnor utsätts, utsätts även barn.

– Ord kan rädda liv. Vi måste prata med barnen och få dem att förstå att fysiskt och psykiskt  våld alltid är fel. På så sätt kan vi förebygga våld i nära relationer, säger Katties Brunberg på  Kvinnojouren Kerstin Lidingö, som menar att man genom idrotten kan nå många som man  annars inte skulle få kontakt med. 

Utbildningssatsningen i IFK Lidingö FK, en av Sveriges största fotbollsklubbar sett till antalet  spelare, riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna i klubben och ska belysa inte bara  fysiskt och psykiskt våld i nära relationer, utan också kränkningar på nätet och attityd i  omklädningsrummet, på planen och på läktaren. För kvinnojouren är målet med samarbetet  även att genom idrotten nå hela familjer och på så sätt motverka våld i hemmet.

– När vi börjar prata om värderingar och gränssättning, ger vi barnen ett nytt perspektiv på  det som kanske händer hemma, säger Katties Brunberg. 

Föreläsningen med Peter Rung är det andra utbildningstillfället av flera. Klubben tar även  hjälp av Locker Room Talk och den nybildade föreningen Project Game Changers, som  under åtta veckor kommer prata med 12- och 13-åringar om attityder och värderingar.  Klubben har dessutom tillsatt en egen barnombudsman. 

– Som en engagerad fotbollsklubb kan vi bidra till att motverka våld och jag hoppas att  andra idrottsklubbar följer vårt exempel. Det är dags att allmänheten får upp ögonen för vilka  problem som finns, säger Markus Karlsson, klubbchef i IFK Lidingö FK. 

För mer information, kontakta:
Katties Brunberg, Kvinnojouren Kerstin Lidingö: 073-809 13 67
Markus Karlsson, IFK Lidingö FK: 076-886 39 84