På din sida - i löpspåret

03:e okt 2022

Deltog du i Lidingöloppet, september 2022? Lidingö Kvinnojour ställde upp i Lidingöfemman. Vi var ett glatt gäng med volontärer som sprang för kvinnofrid på Lidingö.

Lidingöloppet är en av årets höjdpunkter i vår stad. I år var det särskilt härligt att få träffas, efter pandemiåren. Den 23-25 september välkomnades 25 000 löpare och många funktionärer och åskådare för att ta sig an löpspårens utmaningar. För första gången deltog även åtta volontärer från  Lidingö Kvinnojour i en av aktiviteterna, Lidingöfemman.

Vi vill påminna om att vi finns där för dig som behöver stöd och medkänsla. Jouren finns där, när du behöver oss. Vi verkar för kvinnofrid och för ett tryggt lokalsamhälle där ingen ska behöva oroa sig för hot och våld.

Ett särskilt stort tack till tryckeriet Printline som sponsrade våra springtröjor! 

Tillsammans för ett Lidingö fritt från våld.