Tack för året som gått - välkommen 2024!

05:e jan 2024

Välkommen till ett nytt år med Lidingö Kvinnojour och ungdomsjouren Trust! Vårt mål 2024 är att fortsatt finnas där för dig som söker vårt stöd. Möt oss i chatt, telefon, e-post, enskilda möten, gruppmöten eller utåtriktade evenemang. Vi minns förra året med några bilder!

När vi ökar vår kunskap kan vi ge ett stöd som du har nytta av.
Under 2023 har vi volontärer lärt oss mer om vilka uttryck våld i nära relationer kan ta sig och hur ett samtal kan leda till, att den stödsökandes egen kraft till förändring, tas tillvara. Vid våra volontärmöten är alla frågor välkomna. "Gjorde jag rätt i samtalet?" - "Vilket stöd kan vi föreslå för den som behöver träffa en psykolog?" - "Är våra jourtider lämpliga?" - Detta är exempel på frågor där vi hjälper varandra att komma till bra lösningar. 2023 införde vi dessutom ett nytt sätt att boka jourtider och en ny rutin för telefonstöd och vi är glada över att det har förbättrat stödverksamheten.

Goda idéer som sprida kunskap om jourernas verksamhet är alltid bra. Stadsbiblioteket valde att använda tygväskor från jourerna som "bokväskor" för låntagare. Toppen, tycker vi!

 

Flera företag och organisationer stöder kvinnojourens och ungdomsjourens arbete. Saracecilia har i många år skänkt kläder som vi får förmedla till stödsökande kvinnor. Den som har lämnat en skadlig relation och flyttat till en ny bostad kan drabbas av påfrestningar. Därför är detta stöd uppskattat. Överskottet lämnar vi vidare till annan hjälpverksamhet.
     Andra som på olika sätt har bidragit med stöd till jourerna är Lidingö Lås och larm, Hotell Scandic Foresta, Anna Ski Mäkleri, IFK Lidingö Lidingö Golfklubbs damsektion. Varmt tack för ert engagemang för ett tryggt Lidingö.Lidingö stads Ö-gruppen och våra lokala medier Lidingö Nyheter och Mitti hjälper oss att berätta att vi finns där och ger stöd. Ö-gruppen hänger upp våra affischer på stadens anslagstavlor och nyhetsmedierna erbjuder oss annonsplats till kraftigt rabatterade priser. På så sätt syns vi i lokalsamhället.
     Vi är också tacksamma för hjälp med publicering av debattartiklar och fina reportage under året som gått. Tack!

Ett särskilt varmt tack går till våra volontärer som ger av sin tid och energi. Arbetet är helt ideellt. Vi påminner om att i en tid där hot och kriminalitet sätter skräck i människor, är det viktigare än någonsin att stå upp mot våldet. Att ta ställning mot mäns våld mot kvinnor är att verka för ett Lidingö som är tryggt för alla.