Nya volontärer 2024

14:e jan 2024

Vad är våld? Vad innebär tystnadsplikt? Hur kan jag föra ett tillitsfullt samtal som är till nytta för en utsatt medmänniska? Det är viktiga frågeställningar som våra nya volontärer nu ska fördjupa sig i, innan det är dags att möta dig som söker stöd i jourerna, via telefon, chatt, e-post eller personliga möten.

Våra nya volontärer engagerar sig helt på ideell bas. Det stöd som kvinnojouren bistår med kan sammanfattas i följande punkter:

1.Samtalsstöd och vägledning till kvinnor som utsatts för fysiskt,
psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller hedersrelaterat
våld samt till oroliga närstående.

2.Samtalsstöd och vägledning till företag och organisationer.

3.Förebyggande insatser riktat till ungdomar
och vuxna i deras omgivning.

4.Information och oponionsbildning
för att belysa och synliggöra mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ungdomsjouren Trust vänder sig till lidingöungdomar i åldrarna 12-26 år. Vi finns där på chatten och lyssnar på dig. Vi vill att alla unga ska få må bra och känna sig trygga.