Årsmöte i solidaritet med våldsutsatta

02:e apr 2023

Vi jobbar vidare med fokus på stödverksamhet, ungdomsjour, utbildning och information, för ett jämställt Lidingö fritt från våld.

Årsmötet inleddes med en tillbakablick kring hur våra kärnfrågor utvecklas i samhället i stort. Maria Björsson, sakkunnig kvinnofridsfrågor i vår riksorganisation, gav en bild av hur viktigt engagemanget från jourerna är. Maria berättade, att trots ständiga rapporter om gängbrottslighet har antalet misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökat med 14 procent sedan 2013. Samma tid har antalet misshandelsbrott mot män och pojkar minskat med 3 procent. Under 2022 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot vuxna till 58 973 brott. Av dessa var 49 procent riktade mot kvinnor och 51 procent mot män. 

Unizon har funnits i 27 år och stödjer 140 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer i hela landet. Under 2022 har alla vi jourer sammantaget haft 187 000 kontakttillfällen med stödsökande. Vår insats mot våldet mot kvinnor och barn bygger på fyra principer: skydd, stöd, påverkan och prevention. Viktiga frågor under 2022 har varit att stoppa barns tvångsumgänge med förövare och dels, att våldsutsatta kvinnor inte ska behöva välja mellan hemlöshet och våld.

Årsmötet fortsatte med en genomgång av kvinnojourens verksamhet under 2022 inklusive ekonomi, verksamhetsplan och budget för 2023, vilket fick mötets stöd. Inriktningen under 2023 är att fokusera på vår kärnverksamhet, stödarbetet, och att jobba vidare med rutiner och stegvis utveckling av ungdomsjouren Trust. Från förra årets styrelse avtackades Gunilla Bodin, Pia Muller och Johanna Westien. För 2023 valdes följande styrelse fr v  Catherine Henriksen, Ingrid Jarnryd (ordf), Caroline Kostyal, Anna Wademark, Christina Glade Pettersson (kassör) och Ida Olesen.