Årsmöte 2023

27:e feb 2023

Medlemmar och stödmedlemmar hälsas välkomna till årsmöte i Lidingö Kvinnojour och Ungdomsjouren Trust.

Jourens volontärer kallas separat.
Du som är medlem i Lidingö Kvinnojour eller Ungdomsjouren Trust men inte är engagerad som volontär är varmt välkommen att vara med. Anmäl dig på kontakt@lidingokvinnojour.se senast den 23 mars.

Du som är medlem och vill skicka en motion till årsmötet gör det på samma e-postadress som ovan. Ditt förslag ska ha kommit in till jouren senast den 9 mars 2023.