Tillsammans för ett tryggt Lidingö

05:e maj 2024

Årsmöte för Lidingö Kvinnojour och Ungdomsjouren Trust hölls den 10 april 2024.

Årsmötet inleddes med ett anförande av Åsa Witkovski, sakkunnig kvinnofrid Unizon. Åsa inspirerade oss att bredda vårt kontaktnät och bidra med våra erfarenheter i samhället. 

Till ny styrelse 2024/25 valdes:
Ingrid Jarnryd (ordf)
Christina Glase Pettersson (kassör)
Catherine Henriksen (ledamot)
Caroline Kostyal (ledamot)
Anna Wademark (suppleant)
Ulrika Arver (suppleant)

Föreningens revisorer är Berit Henesy och Eva Nordlander och valberedningen består av Gunilla Orlander, Pia Muller och Gunilla Bodin.

Du som vill ta del av årsmötesprotokollet, hör av dig till kontakt@lidingokvinnojour.se .

 

Lidingö Kvinnojour riktar ett särskilt varmt tack till Skoghem & Wijk konferensanläggning som gav stöd till verksamheten genom att erbjuda konferensrum utan kostnad.