Årsmöte i samförstånd

04:e maj 2022

Den 29 mars hölls årsmöte i föreningen Lidingö Kvinnojour. Vårt arbete för ett jämställt Lidingö fritt från våld fortsätter under 2022.

Årsmötet hölls på Scandic Foresta hotel på Lidingö och särskilt inbjuden gäst var Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson som informerade oss om förbundets verksamhet.

En ny styrelse valdes för verksamhetsåret 2022, följande personer ingår:
Ingrid Jarnryd (ordf), Johanna Westien (vice ordf), Catherine Henriksen, Gunilla Bodin, Pia Muller och Ida Olesen.

Ingegerd Smedensjö, avgående ordförande och Henriette Thorslund, styrelseledamot, avtackades för fina insatser för jouren. 

Intresset för jourens verksamhet har ökat och det ställer större krav på oss när det gäller att vara tillgängliga utöver jourverksamheten. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att undersöka möjligheten att finna former för ett administrativt stöd.

En stor och viktig händelse under 2022 är starten av ungdomsjouren Trust. Vi är tacksamma att få välkomna tio nya volontärer som kommer att vara engagerade både i kvinno- och ungdomsjourerna.

Ett särskilt varmt tack för betydande insatser i Lidingö Kvinnojour riktades till avgående ordförande Ingegerd Smedensjö. Ingegerd fortsätter under 2022 att arbeta för lanseringen av ungdomsjouren Trust.